Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ năm, 16/04/2020, 10:23 am GMT+7)

Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

(Thứ năm, 16/04/2020, 10:04 am GMT+7)

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” của Bộ Công an

(Thứ tư, 15/04/2020, 10:59 am GMT+7)

Ngày 13/04/2020 UBND tỉnh Bắc giang ban hành Công văn số :1559/UBND-NN về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, rừng; xử lý tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp, trồng rừng trái phép trên địa bàn tỉnh

(Thứ tư, 15/04/2020, 10:23 am GMT+7)

Ngày 09/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA, hợp nhất Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp