Thứ bảy, 13/04/2024
Văn bản mới
(Thứ hai, 08/04/2024, 02:13 pm GMT+7)

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng...

(Thứ tư, 20/03/2024, 05:20 pm GMT+7)

Trong năm 2024, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa XV 07 dự án Luật

(Thứ năm, 14/03/2024, 01:53 pm GMT+7)

Với mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, mong muốn thúc đẩy, tạo thuận lợi và khuyến khích trao đổi các chuyến thăm của công dân, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Mông Cổ ký kết hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ...

(Thứ sáu, 08/03/2024, 02:15 pm GMT+7)

Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCA ngày 01/02/2024 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp