Thứ bảy, 13/04/2024
Video-Phóng sự
(Thứ ba, 23/08/2022, 06:37 pm GMT+7)

Hội diễn NTQC Công an tỉnh diễn ra trong 3 ngày ( từ ngày 10/8-13/8) với chủ đề “Nguyện theo chân Bác”. Tham gia Hội diễn NTQC Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 12, năm 2022, có 17 đoàn NTQC và 19 đội NTQC đến từ Công an các đơn vị, địa phương, với trên 800 cán bộ, chiến sỹ, diễn viên tham gia...

(Thứ ba, 23/08/2022, 06:36 pm GMT+7)

Hội diễn NTQC Công an tỉnh diễn ra trong 3 ngày ( từ ngày 10/8-13/8) với chủ đề “Nguyện theo chân Bác”. Tham gia Hội diễn NTQC Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 12, năm 2022, có 17 đoàn NTQC và 19 đội NTQC đến từ Công an các đơn vị, địa phương, với trên 800 cán bộ, chiến sỹ, diễn viên tham gia...

(Thứ ba, 23/08/2022, 06:34 pm GMT+7)

Hội diễn NTQC Công an tỉnh diễn ra trong 3 ngày ( từ ngày 10/8-13/8) với chủ đề “Nguyện theo chân Bác”. Tham gia Hội diễn NTQC Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 12, năm 2022, có 17 đoàn NTQC và 19 đội NTQC đến từ Công an các đơn vị, địa phương, với trên 800 cán bộ, chiến sỹ, diễn viên tham gia...

(Thứ ba, 23/08/2022, 06:33 pm GMT+7)

Hội diễn NTQC Công an tỉnh diễn ra trong 3 ngày ( từ ngày 10/8-13/8) với chủ đề “Nguyện theo chân Bác”. Tham gia Hội diễn NTQC Công an tỉnh Bắc Giang lần thứ 12, năm 2022, có 17 đoàn NTQC và 19 đội NTQC đến từ Công an các đơn vị, địa phương, với trên 800 cán bộ, chiến sỹ, diễn viên tham gia...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp