Thứ ba, 27/02/2024
Video-Phóng sự
(Thứ hai, 20/03/2023, 04:52 pm GMT+7)

Quý vị nếu có thông tin về đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang theo số máy 0204.3854.666 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng.

(Thứ bảy, 18/03/2023, 04:48 pm GMT+7)

Quý vị nếu có thông tin về đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang theo số máy 0204.3854.666 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng.

(Thứ năm, 16/03/2023, 04:01 pm GMT+7)

Quý vị nếu có thông tin về đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang theo số máy 0204.3854.666 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý...

(Thứ ba, 14/03/2023, 01:38 pm GMT+7)

Quý vị nếu có thông tin về đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang theo số máy 0204.3854.666 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp