Chủ nhật, 14/07/2024
(Thứ sáu, 14/06/2024, 08:55 am GMT+7)

Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, tại Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) gồm: Cấp phép, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; Kiểm tra về PCCC; Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về PCCC; Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC…


Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh kiểm tra PCCC tại các nhà trọ trong khu công nghiệp
Điều 2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, gồm: Xây dựng, thực tập, diễn tập phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ; Biểu mẫu về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy...

Dự thảo Nghị định tập trung vào sửa đổi việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg và chỉ sửa đổi, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ một số văn bản do Chính phủ ban hành không còn được được áp dụng trên thực tế trong các thủ tục hành chính theo Đề án số 06 của Chính phủ; dự thảo Nghị định không quy định chính sách mới hay sửa đổi, bổ sung chính sách hiện có trong Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ, do vậy không làm phát sinh nguồn nhân lực và tài chính trong triển khai, thi hành Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành. Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung sẽ phù hợp với mô hình tổ chức mới của lực lượng Công an nhân dân theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.
 

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
 

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp