Thứ ba, 27/02/2024
(Thứ năm, 10/11/2022, 09:55 am GMT+7)

Ngày 04/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang

- Kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Đỗ Xuân Vang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh - Ủy viên;
6. Ông Lý Hồng Lương, Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên;
7. Ông Bùi Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Tài Chính - Ủy viên;
8. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh - Ủy viên.

Nhiệm vụ cụ thể của thành viên do Chủ tịch Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang phân công.
- Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định số 3179/QĐ-UBND

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp