Thứ bảy, 13/07/2024
(Chủ nhật, 05/03/2023, 05:51 pm GMT+7)

Thực hiện quy trình tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân quy định tại Thông tư số 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an; để tuyển chọn công dân có trình độ cao theo chỉ tiêu được duyệt, đáp ứng ngay yêu cầu công tác và đảm bảo đúng quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiến hành thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thủ tục hồ sơ, phương thức tuyển chọn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN

1. Đối tượng tuyển chọn và việc bố trí cán bộ trúng tuyển

1.1. Đối tượng tuyển chọn

(1) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quan đội nhân dân Việt Nam.

(2) Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại mục (1) (nêu trên).

1.2. Bố trí cán bộ sau khi tuyển chọn: Bố trí tại Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin,…) phục vụ triển khai Đề án 06.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

2.1. Tiêu chuẩn chính trị

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

- Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

- Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

- Bảo đảm các tiêu chuẩn khác theo quy định của Bộ Công an (Công an tỉnh sẽ tiến hành xác minh, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn về chính trị sau khi nhận được hồ sơ dự tuyển của công dân).

2.2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

2.3. Trình độ đào tạo: có trình độ đại học thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo), loại khá trở lên.

1.4. Tuổi đời: từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II ngành y học, dược học và các trường hợp thuộc đối tượng (1) (tại Mục 1.1) tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.

1.5. Sức khỏe

- Chiều cao: đối với nam từ 1m62 trở lên; đối với nữ từ 1m56 trở lên.

- Thị lực: có thể cận, viễn thị nhưng không quá 03 điốp mỗi mắt.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định của Bộ Công an (Công an tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, kết luận tiêu chuẩn sức khoẻ đối với công dân dự tuyển sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển).

1.6. Năng khiếu: về sự bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, trí nhớ tốt và các tiêu chuẩn cần thiết khác về năng khiếu Công an theo vị trí việc làm do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định (Công an tỉnh sẽ kiểm tra năng khiếu tại Vòng sơ tuyển trong quy trình thực hiện công tác tuyển chọn).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

(1) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

(2) Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

(3) Bản sao giấy khai sinh;

(4) Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

(5) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

(6) Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng được cộng điểm ưu tiên nếu có (Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển; con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ CAND; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND).

(7) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

(8) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3.2. Đối với đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

- Thành phần hồ sơ tại mục 3.1 (nêu trên).

- Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

4. Phương thức tuyển chọn

4.1. Phương thức tuyển chọn

- Phương thức xét tuyển thực hiện đối với các đối tượng sau:

+ Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học.

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Các trường hợp quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Phương thức thi tuyển: thực hiện đối với các đối tượng còn lại.

4.2. Nội dung thi tuyển

4.2.1. Vòng sơ tuyển:

(1) Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong CAND.

(2) Kiểm tra năng khiếu.

(3) Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CAND bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút.

(4) Kiểm tra trình độ ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Miễn kiểm tra ngoại ngữ đối với các trường hợp có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ, có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS từ 6.0 và tương đương trở lên.

Việc sơ tuyển phải tiến hành theo thứ tự trên; người dự tuyển không đạt yêu cầu ở nội dung nào sẽ không được tiếp tục tham dự kiểm tra ở nội dung tiếp theo và chỉ những trường hợp đạt các yêu cầu ở Vòng sơ tuyển mới được tiếp tục thi chuyên môn.

4.2.2. Thi chuyên môn

(1) Nội dung: hiểu biết, năng lực, kỹ năng chuyên môn về trình độ CNTT và lĩnh vực máy tính theo yêu cầu vị trí công việc cần tuyển.

(2) Hình thức:

- Thi tự luận (thi viết), thời gian thi là 90 phút;

- Thi thực hành, thời gian thi là 45 phút.

- Thang điểm: tính thang điểm 100, hệ số 1.

4.3. Nội dung xét tuyển

4.3.1. Vòng sơ tuyển: thực hiện theo Mục 4.2.1.

4.3.2. Xét tuyển

- Xét kết quả học tập của người dự tuyển: là tổng số điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển theo cách xác định do Bộ Công an quy định (trừ các trường hợp có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II).

- Tổng điểm xét tuyển bằng điểm kết quả học tập của người dự tuyển (nêu trên) cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Công an.

4.4. Các đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển chọn

(1) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học.

(2) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học; người tốt nghiệp Đại học loại giỏi, xuất sắc.

(3) Người tốt nghiệp Đại học loại khá; trình độ đào tạo cao hơn và đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu tuyển chọn); người dân tộc thiểu số.

(3) Người đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển.

(4) Người là con đẻ của: liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ CAND; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND.

- Điểm ưu tiên của từng diện đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

5. Thời gian, địa điểm; cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính.

- Phạm vi thời gian tiếp nhận: trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày 06/3/2023.

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức, cán bộ, chính sách, đào tạo - Phòng Tổ chức cán bộ.

- Cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ: đồng chí Thượng uý Nguyễn Đức Mạnh - SĐT: 0942.034.333.

Tải công văn tuyển sinh tại đây

Ban biên tập

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp