Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản của sở, ban ngành khác
(Thứ hai, 28/02/2022, 02:52 pm GMT+7)

Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2

(Thứ tư, 05/01/2022, 01:25 pm GMT+7)

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

(Chủ nhật, 27/06/2021, 09:22 am GMT+7)

Thông tư số 47/2021/TT-BCA quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Thứ bảy, 05/06/2021, 09:03 am GMT+7)

Nhằm tăng cường ký số văn bản điện tử hướng tới nền hành chính không giấy tờ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2633/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 về Danh mục văn bản điện tử có ký số gửi, nhận trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp và...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp