(Thứ năm, 30/07/2020, 07:40 GMT+7)

Nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 02/9, Công an tỉnh Bắc Giang phát hành cuốn sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang (1945-2015). 

(Ảnh bìa cuốn sách)

          Giai đoạn từ 1945-2015 là chặng đường lịch sử dài, với rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc; thể hiện quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Công an tỉnh nói riêng. Trong chặng đường ấy cũng đã thể hiện quá trình tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc; đấu tranh chống các thế lực phản động, chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, tích cực xây dựng và bảo vệ sự nghiệp đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo...
Với độ dày trên 600 trang, nội dung trong cuốn sách đã tái dựng khái quát bức tranh lịch sử theo từng giai đoạn cách mạng từ 1945-2015. Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian, không gian, đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học của một đề tài nghiên cứu biên soạn lịch sử CAND.Trong đó thể hiện được quá trình hình thành, ra đời và phát triển của Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang; chủ trương lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang đối với toàn diện các mặt công tác, hoạt động của Công an tỉnh Bắc Giang trong từng giai đoạn cách mạng; các mặt công tác, hoạt động của Đảng bộ Công an tỉnh phục vụ nhiệm vụ cách mạng tại địa phương giai đoạn 1945-2015 và kết quả các mặt công tác công an dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.
          Cuốn sách ra đời đã khái quát được chặng đường lịch sử vẻ vang với những hoạt động tiêu biểu và ghi lại những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tích nổi bật của lực lượng Công an tỉnh trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945-2015); qua đó góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Giang. Từ đó, không ngừng phát huy, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn cách mạng mới./.

 

Hồng Ngát