(Thứ ba, 27/10/2020, 10:58 am GMT+7)

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” cao đẹp của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân. Ngày 27/10/2020, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã phát động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt vừa qua ở các tỉnh Miền Trung; cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đã hưởng ứng tham gia quyên góp ủng hộ nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn hướng về đồng bào Miền Trung.Phòng cảnh sát cơ động