Thứ ba, 27/02/2024
(Thứ năm, 28/07/2022, 09:31 am GMT+7)
Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm cung cấp thông tin quy định về thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, áp dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ quy định pháp luật hiện hành; Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, tập hợp Danh mục thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng áp dụng; trong đó xác định: 472 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; 51 cơ chế, chính sách Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, áp dụng.

Tài liệu Danh mục này đã được đăng tải đầy đủ trên Cổng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang, Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Sở Tư pháp đã đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh gửi tài liệu Danh mục này đến các Doanh nghiệp thuộc phạm vi, trên địa bàn quản lý. Qua đó, cung cấp đầy đủ thông tin quy định về thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, áp dụng góp phần hỗ trợ pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Cổng TTĐT phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

File đính kèm
Danh mục TTHC, cơ chế chính sách
Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp