Thứ tư, 30/11/2022
Văn bản mới
(Thứ năm, 10/11/2022, 09:55 am GMT+7)

Ngày 04/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang

(Thứ năm, 28/07/2022, 09:31 am GMT+7)

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm cung cấp thông tin quy định về thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, áp dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ quy định pháp luật hiện hành; Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với các...

(Thứ ba, 05/07/2022, 10:52 am GMT+7)

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa

(Thứ hai, 27/06/2022, 05:23 pm GMT+7)

Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ban hành quy chế làm việc của Chính phủ

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp