Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ bảy, 06/01/2024, 02:48 pm GMT+7)

Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú.

(Chủ nhật, 14/05/2023, 09:22 am GMT+7)

Sáng ngày 08/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

(Thứ ba, 09/05/2023, 10:49 am GMT+7)

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là một trong những dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

(Thứ sáu, 24/02/2023, 11:09 am GMT+7)

Bộ Công an có văn bản hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, vũ trường theo QCVN 06:2022/BXD

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp