Thứ hai, 20/05/2024
(Thứ ba, 11/07/2023, 02:04 pm GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Các phòng, Công an cấp quận/huyện căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác có Công văn đề nghị tạm ứng kinh phí (có phê duyệt của lãnh đạo đơn vị) gửi Cơ quan Hậu cần.

Bước 2. Cơ quan Hậu cần đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 3. Cơ quan Hậu cần tiếp nhận và thanh toán các hóa đơn, chứng từ của các đơn vị; sau đó quyết toán ngân sách với Cục Tài chính (Bộ Công an) theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Công văn đề nghị tạm ứng của Công an các đơn vị, địa phương;

- Đề xuất cấp kinh phí của Phòng Hậu cần cho Công an các đơn vị, địa phương;

- Phiếu chi;

- Giấy đề nghị tạm ứng.

* Số lượng (01 bộ hồ sơ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.       

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Công an các đơn vị, địa phương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số C42 – HD: Mẫu phiếu đề nghị tạm ứng theo Thông tư số 107/2017/TT-BCA.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp