(Thứ ba, 11/04/2017, 06:10 GMT+7)

          Ngày 10-4, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Công an tỉnh. Đến dự, chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Chức - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
         Trong thời gian 5 ngày, 118 học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...
          Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Chức nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc bồi dưỡng lý luận, nâng cao nhận thức chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đồng thời yêu cầu các học viên đề cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu tiếp thu các bài giảng, tự liên hệ trách nhiệm bản thân, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
          Kết thúc khoá học, các học viên sẽ được viết bài thu hoạch, cấp chứng chỉ đã qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thế Biên