Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ ba, 22/06/2021, 07:54 am GMT+7)

Mới đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư gồm 07 chương 27 điều.

(Thứ bảy, 12/06/2021, 08:32 pm GMT+7)

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

(Thứ ba, 08/06/2021, 09:25 am GMT+7)

Quyết định số 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

(Thứ bảy, 05/06/2021, 09:03 am GMT+7)

Nhằm tăng cường ký số văn bản điện tử hướng tới nền hành chính không giấy tờ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2633/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 về Danh mục văn bản điện tử có ký số gửi, nhận trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp và...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp