Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ sáu, 22/10/2021, 01:54 pm GMT+7)

Thông tư nêu rõ, mục đích của việc tiếp công dân nhằm hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

(Thứ năm, 21/10/2021, 01:33 pm GMT+7)

Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”

(Thứ ba, 19/10/2021, 03:17 pm GMT+7)

Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia

(Thứ hai, 27/09/2021, 03:56 pm GMT+7)

Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp