Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ ba, 06/07/2021, 08:25 am GMT+7)

Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

(Thứ ba, 06/07/2021, 08:19 am GMT+7)

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

(Thứ ba, 06/07/2021, 08:11 am GMT+7)

Quyết định số 5375/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

(Chủ nhật, 27/06/2021, 09:22 am GMT+7)

Thông tư số 47/2021/TT-BCA quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp