(Thứ ba, 05/01/2021, 11:21 am GMT+7)

Nghị định này quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giám định tư pháp công lập; việc thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng giám định tư pháp; quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với hoạt động giám định tư pháp.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021./.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 157/2020/NĐ-CP