Thứ sáu, 14/06/2024
(Thứ hai, 20/02/2023, 03:51 pm GMT+7)

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ

 

NHÓM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

 

 

1

Đăng ký xe tạm thời thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Toàn trình

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Toàn trình

3

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Một phần

4

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Một phần

5

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Một phần

6

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Một phần

7

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Một phần

8

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

10

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

11

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

12

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

13

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

14

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Một phần

15

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

CA cấp xã

Toàn trình

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

CA cấp xã

Toàn trình

17

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

CA cấp xã

Một phần

18

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

CA cấp xã

Một phần

19

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

CA cấp xã

Một phần

20

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

CA cấp xã

Một phần

21

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

CA cấp xã

Một phần

22

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Toàn trình

 

THU TIỀN PHẠT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

 

23

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Toàn trình

24

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Toàn trình

25

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng CSGT

Toàn trình

26

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

27

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp