(Thứ sáu, 31/12/2021, 03:33 pm GMT+7)

      Ngày 31/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh Karaoke đối với 01 cơ sở trên địa bàn huyện Yên Dũng do có các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
     Theo đó, trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Việt Anh, địa chỉ TDP Minh Phượng, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng không tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke theo yêu cầu của  cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
      Căn cứ Điều 16, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính Phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở Karaoke Việt Anh. Sau 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, cơ sở kinh doanh Karaoke trên phải nộp giấy phép kinh doanh đã được cấp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.(Quyết định vv thu hồi GPKD)