(Chủ nhật, 16/01/2022, 09:14 pm GMT+7)

        Lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022.

(Ảnh minh họa)

1. Phòng CSQLHC về TTXH: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0387835944 .
Tại trụ sở tiếp dân Công an tỉnh (đường Hoàng Quốc Việt – phường Xương Giang – TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang).
2. Công an thành phố Bắc Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0868290993.
- Thứ 2 (ngày 17/01):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Trần Phú.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Hoàng Văn Thụ.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND phường Ngô Quyền.
- Thứ 3 (ngày 18/01):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Đa Mai.
Từ 13h00 -18h00: UBND xã Tân Mỹ.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Tân Tiến.
- Thứ 4 (ngày 19/01):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Thọ Xương.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Trần Nguyên Hãn.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND phường Xương Giang.
- Thứ 5 (ngày 20/01):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Mỹ Độ.
Từ 13h00 -18h00: UBND xã Song Khê.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND phường Dĩnh Kế.
- Thứ 6 (ngày 21/01):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Lê Lợi.
Từ 13h00 -18h00: UBND xã Tân Tiến.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Đồng Sơn.
-Thứ 7 (ngày 22/01):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Thọ Xương.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Hoàng Văn Thụ.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Tân Mỹ.
- Chủ nhật  (ngày 23/01):
Từ 7h30 - 12h00: UBND xã Song Mai.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Dĩnh Kế.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Đồng Sơn.
3. Công an huyện Tân Yên:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 02043878205.
- Thứ 2 (ngày 17/01): Trụ sở Công an huyện.
- Thứ 3 (ngày 18/01): Trụ sở Công an huyện.
- Thứ 4 (ngày 19/01):NVH thôn Chản, xã Lam Cốt.
- Thứ 5 (ngày  20/01):  Trụ sở Công an huyện.
- Thứ 6 (ngày 21/01):Trụ sở Công an huyện.
-Thứ 7 (ngày 22/01): UBND xã An Dương.
- Chủ nhật  (ngày 23/01): UBND xã Tân Trung.
4. Công an huyện Lạng Giang:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0343892457.
- Thứ 2 (ngày 17/01): UBND xã Yên Mỹ.
- Thứ 3 (ngày 18/01): UBND xã Thái Đào.
- Thứ 4 (ngày 19/01):Trụ sở Công an huyện.
- Thứ 5 (ngày  20/01):  Trường THCS Mỹ Hà.
- Thứ 6 (ngày 21/01):UBND xã Nghĩa Hòa.
-Thứ 7 (ngày 22/01): UBND xã Nghĩa Hưng.
- Chủ nhật  (ngày 23/01): UBND xã Tân Dĩnh.
5. Công an huyện Lục Nam:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973907288.
- Thứ 2 (ngày 17/01): UBND xã Lan Mẫu
- Thứ 3 (ngày 18/01): UBND xã Phương Sơn.
- Thứ 4 (ngày 19/01):UBND xã Chu Điện.
- Thứ 5 (ngày  20/01):  UBND xã Bảo Sơn.
- Thứ 6 (ngày 21/01):UBND xã Bảo Đài
-Thứ 7 (ngày 22/01): UBND xã Thanh Lâm.
- Chủ nhật  (ngày 23/01): UBND xã Khám Lạng.
6. Công an huyện Lục Ngạn:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0978268909
- Từ thứ 2 (ngày 17/01)đến Chủ nhật  (ngày 23/01): Trụ sở tiếp dân Công an huyện và UBND xã Đèo Gia.  
7. Công an huyện Sơn Động:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0977679898.
Thu nhận tại bộ phận một cửa UB huyện.
8. Công an huyện Yên Dũng:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0366577744.
- Thứ 2 (ngày 17/01): UBND xã Lão Hộ.
- Thứ 3 (ngày 18/01): UBND xã Quỳnh Sơn
- Thứ 4 (ngày 19/01):UBND xã Trí Yên.
- Thứ 5 (ngày  20/01): UBND xãTiền Phong
- Thứ 6 (ngày 21/01):UBND xã Yên Lư.
-Thứ 7 (ngày 22/01): UBND TT Nham Biền.
- Chủ nhật  (ngày 23/01): UBND xã Cảnh Thụy.
9. Công an huyện Việt Yên:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0936999369/0986282026.
Tại trụ sở tiếp dân Công an huyện.
10. Công an huyện Hiệp Hoà:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0964812999
- Thứ 2 (ngày 17/01): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Danh Thắng.
- Thứ 3 (ngày 18/01): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Quang Minh.
- Thứ 4 (ngày 19/01): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Hương  Lâm, UBND xã Xuân Cẩm.
- Thứ 5 (ngày 20/01): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Thường Thắng, UBND xã Bắc Lý.
- Thứ 6 (ngày 21/01):Trụ sở Công an huyện, UBND xã Hợp Thịnh, UBND xã Hoàng Thanh.
-Thứ 7 (ngày 22/01): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Lương Phong, UBND xã Đoan Bái.
- Chủ nhật  (ngày 23/01): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Mai Đình, UBND xã Ngọc Sơn.
11. Công an huyện Yên Thế:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0912848381.
- Thứ 2 (ngày 17/01)
Từ 7h30 đến 12h00: UBND xã Đồng Hưu.
Từ 13h30 đến 17h00: UBND xã Đồng Kỳ.
- Thứ 3 (ngày 18/01):
Từ 7h30 đến 12h00: UBND xã Đồng Tiến.
Từ 13h30 đến 17h00: UBND xã Canh Nậu.
- Thứ 4 (ngày 19/01):
Từ 7h30 đến 12h00: UBND xã Đồng Lạc.
Từ 13h30 đến 17h00: UBND xã Tam Hiệp.
- Thứ 5 (ngày  20/01):  Công an TT Bố Hạ.
- Thứ 6 (ngày 21/01):
Từ 7h30 đến 12h00: UBND xã Đông Sơn.
Từ 13h30 đến 17h00: UBND xã Hương Vĩ.
-Thứ 7 (ngày 22/01):  
Từ 7h30 đến 12h00: UBND xã Tam Tiến.
Từ 13h30 đến 17h00: UBND xã Tiến Thắng.
- Chủ nhật  (ngày 23/01):  trụ sở Công an huyện.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.