(Thứ bảy, 18/12/2021, 02:53 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021)

 
1. Phòng CSQLHC về TTXH: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0387835944 .
Tạm dừng thu nhận
2. Công an thành phố Bắc Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0969195666.
- Thứ 2 (ngày 20/12):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Dĩnh Kế.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Thọ Xương.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Đồng Sơn.
- Thứ 3 (ngày 21/12):
Từ 7h30 - 12h00: UBND xã Đa Mai.
Từ 13h00 -18h00: UBND xã Tân Mỹ.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Tân Tiến.
- Thứ 4 (ngày 22/12):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Trần Phú.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Trần Nguyên Hãn.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Dĩnh Trì.
- Thứ 5 (ngày 23/12):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Mỹ Độ.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Xương Giang.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND phường Dĩnh Kế.
- Thứ 6 (ngày 24/12):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Lê Lợi.
Từ 13h00 -18h00: UBND xã Song Khê.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND xã Song Mai.
- Thứ 7 (ngày 25/12):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Ngô Quyền.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Trần Nguyên Hãn.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND phường Hoàng Văn Thụ.
- Chủ nhật (ngày 26/12):
Từ 7h30 - 12h00: UBND phường Hoàng Văn Thụ.
Từ 13h00 -18h00: UBND phường Ngô Quyền.
Từ 19h00 - hết công dân: UBND phường Dĩnh Kế.
3. Công an huyện Tân Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 02043878205.
Tại trụ sở tiếp dân Công an huyện.
4. Công an huyện Lạng Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0343892457.
- Từ thứ 2 (ngày 20/12) đến thứ 6 (ngày 24/12): trụ sở Công an huyện.
- Thứ 7 (ngày 25/12) đến Chủ nhật (ngày 26/12): UBND xã Đại Lâm.
5. Công an huyện Lục Nam: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973907288.
- Thứ 2 (ngày 20/12) đến thứ 4 (ngày 22/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Huyền Sơn.  
- Từ thứ 5 (ngày 23/12)đến thứ 6 (ngày 24/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Đông Hưng. 
- Từ thứ 7 (ngày 25/12)đến Chủ nhật (ngày 26/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Phương Sơn. 
6. Công an huyện Lục Ngạn: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0978268909
Tại trụ sở tiếp dân Công an huyện.
7. Công an huyện Sơn Động: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0977679898.
Thu nhận tại bộ phận một cửa UBND huyện.
8. Công an huyện Yên Dũng: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0366577744.
- Thứ 2 (ngày 20/12): UBND xã Cảnh Thuỵ, UBND xã Tiến Dũng.
- Thứ 3 (ngày 21/12): UBND xã Tư Mại.
- Thứ 4 (ngày 22/12): UBND xã Đồng Việt, UBND xã Đức Giang.
- Thứ 5 (ngày 23/12): UBND xã Đồng Phúc.
- Thứ 6 (ngày 24/12): UBND xã Yên Lư.
- Thứ 7 (ngày 25/12): UBND xã Hương Gián.
- Chủ nhật (ngày 26/12): UBND xã Hương Gián.
9. Công an huyện Việt Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0936999369/0986282026.
Tại trụ sở tiếp dân Công an huyện.
10. Công an huyện Hiệp Hoà: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0964812999.
- Thứ 2 (ngày 20/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Hợp Thịnh, UBND xã Bắc Lý.
- Thứ 3 (ngày 21/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Thường Thắng, UBND xã Thái Sơn.
- Thứ 4 (ngày 22/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Đoan Bái, UBND xã Mai Trung.
- Thứ 5 (ngày 23/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Ngọc Sơn, UBND xã Mai Đình.
- Thứ 6 (ngày 24/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Thanh Vân, UBND xã Hương Lâm.
- Thứ 7 (ngày 25/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Hùng Sơn, UBND xã Hoàng Vân.
- Chủ nhật (ngày 26/12): Trụ sở Công an huyện, UBND xã Đông Lỗ, UBND xã Lương Phong.
11. Công an huyện Yên Thế: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0912848381.
- Thứ 2 (ngày 20/12) đến thứ 4 (ngày 22/12): Trụ sở Công an huyện.
- Thứ 5 (ngày 23/12): UBND xã Hương Vĩ.
- Thứ 6 (ngày 24/12): Công an TT. Bố Hạ.
- Thứ 7 (ngày 25/12): UBND xã Tam Tiến.
- Chủ nhật (ngày 26/12): Trụ sở Công an huyện.


Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH