(Thứ ba, 14/07/2020, 07:52 GMT+7)

Thông tư này quy định về công tác quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân. Thông tư này áo dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/8/2020.

Nguồn: bocongan.gov.vn

►File đính kèm: /app/webroot/uploads/files/Th-ng-t-s-70_2020.pdf
                          /app/webroot/uploads/files/bieu-mau.pdf