Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ hai, 28/02/2022, 02:47 pm GMT+7)

Thông tư quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

(Thứ hai, 28/02/2022, 09:28 am GMT+7)

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc

(Thứ hai, 28/02/2022, 09:19 am GMT+7)

Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

(Chủ nhật, 27/02/2022, 08:19 pm GMT+7)

Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Theo đó, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) áp dụng đối với ô tô điện chạy pin. Cụ thể, trong vòng 3 năm kể từ ngày 01/3/2022, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo,...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp