Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ hai, 27/06/2022, 05:17 pm GMT+7)

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

(Chủ nhật, 12/06/2022, 10:15 am GMT+7)

Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

(Thứ hai, 30/05/2022, 08:06 am GMT+7)

Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Thứ hai, 30/05/2022, 07:43 am GMT+7)

Quyết định số 1187/QĐ-BHXH ban hành quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên Cổng dịch vụ công

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp