Thứ ba, 27/02/2024
Văn bản mới
(Thứ hai, 03/01/2022, 08:06 am GMT+7)

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

(Thứ hai, 03/01/2022, 07:57 am GMT+7)

Bộ Công an ban hành Thông tư số 110/2021/TT-BCA bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021.

(Thứ tư, 29/12/2021, 08:13 am GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 117/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân (CAND).

(Thứ năm, 23/12/2021, 01:10 pm GMT+7)

Ngày 08/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 119/2021/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2022 và thay thế Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp